Executive Vice President CorporateStrategy

Född 1965. Civ ek. Har innehaft ett flertal befattningar inom Volvokoncernen, senast som verkställande direktör i enheten Volvo Group NAP (Non-Automotive Purchasing) 2008-2011. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo 1988-1999 och sedan 2008.Innehav i Volvo, eget och närståendes: 4.002 aktier, varav 1.762 B-aktier.