Executive Vice President Corporate Human Resources

Född 1961. Socionom (fil kand). Personaldirektör för Volvokoncernen 2007-2011. Dessförinnan personalchef på Volvo Powertrain 2005-2006. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo sedan 2005. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 9.710 aktier, varav 9.550 B-aktier.