Executive Vice President Finance & Business Support och CFO

Född 1961. Civ ek. Har innehaft ett flertal ledande befattningar inom Volvo Group Finance och Volvo Treasury, senast som verkställande direktör i Volvo Treasury Group 2000-2011. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Verksam inom Volvo 1985-1988 och sedan 1992. Styrelseledamot: Industrins Finansförening. Innehav i Volvo, eget och närståendes: 13.001 B-aktier.