Verkställande direktör och koncernchef

Född 1964. Civ. ek. Verkställande direktör i AB Volvo och koncernchef sedan 1 september 2011. Verkställande direktör i Volvo Anläggningsmaskiner 2008-2011. Verkställande direktör i Volvo Aero 2006-2008. Medlem av Volvos koncernledning sedan 2006. Verksam inom Volvo sedan 2006. Ledamot i AB Volvos styrelse sedan 1 september 2011.  Innehav i Volvo, eget och närståendes: 56.344 B-aktier.