Industriell struktur

Global industriell struktur och starka marknadskanaler

Volvokoncernens bolag har i kraft av konkurrenskraftiga produktprogram och starka återförsäljare samt allt mer kompletta erbjudanden med helhetslösningar med reservdelar, verkstadstjänster, service, finansiering och leasing etablerat ledande positioner på en global marknad.

Volvokoncernen har en etablerad och stark position i Europa, Nordamerika och Sydamerika. Efter förvärven av UD Trucks och Lingong samt samarbetet inom lastbilar och bussar med indiska Eicher Motors har positionen stärkts på många marknader i Asien. Genom sina förvärv har Volvokoncernen även etablerat en global industriell struktur med såväl tillverkning som försäljnings- och distributionskanaler i samtliga världsdelar.