2011 2010
Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr 310.367 264.749
Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr 26.899 18.000
   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr 25.957 17.834
   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr 942 167
Rörelsemarginal Volvokoncernen, % 8,7 6,8
Resultat efter finansiella poster, Mkr 24.929 15.514
Periodens resultat, Mkr 18.115 11.212
Resultat per aktie efter utspädning, kronor 8,75 5,36
Utdelning per aktie, kronor 3,001 2,50
Avkastning på eget kapital, % 23,1 16,0
1) Föreslagen utdelning.