2011 i sammandrag

Hög lönsamhet
  • Högsta nettoomsättningen, rörelseresultatet och rörelsemarginalen hittills
  • Nettooomsättningen steg med 17% till 310,4 miljarder kronor (264,7
  • Rörelseresultatet ökade till 26,9 miljarder kronor (18,0)
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 8,7% (6,8)
  • Starkt operativt kassaflöde i industriverksamheten på 14,1 miljarder kronor (19,0)
  • Nettoskulden i industriverksamheten minskade till 25,2% av eget kapital
  • Utdelning om 3,00 kronor per aktie föreslagen
  • Olof Persson tillträdde som koncernchef