I september 2009 infördes Euro V i Europa och i januari 2010 infördes EPA 2010 i Nordamerika. Euro V innebär en halvering av NOx-emissionerna jämfört med Euro IV. I och med EPA 2010 ligger utsläppskraven när det gäller partiklar och NOx nära noll. Euro VI träder i kraft i januari 2014 i EU.