Samarbete med WWF
Under 2010 gick Volvokoncernen som världens första fordonstillverkare med i Världsnaturfondens, WWF, globala klimatprogram Climate Savers. Det innebär att Volvokoncernen har antagit ett ännu ambitiösare utsläppsmål för utsläpp av växthusgaser. Lastvagnsverksamheten har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen från fordon tillverkade mellan 2009 och 2014 med 13 miljoner ton. Under 2011 beslutades att Volvo Construction Equipment och Volvo Bussar också skulle gå med i Världsnaturfondens klimatprogram. Samarbetet lanserades under en ceremoni i februari 2012 i Kina.