Varje ny produkt Volvokoncernen utvecklar ska ha mindre miljöpåverkan än den produkt som den ersätter. Koncernen använder livscykelanalyser (LCA) för att kartlägga en produkts miljöpåverkan för att fatta välgrundade beslut i utvecklingsprocessen.

Resultaten från analyser visar att cirka 90% av produkternas miljöpåverkan sker vid användning av produkterna. Koncernen fokuserar därför på att minska produkternas miljöpåverkan vid användning.