Volvokoncernen definierar hållbara transportlösningar som lösningar som ”på kort och lång sikt förbättrar det ekonomiska och miljömässiga resultatet samtidigt som man tar hänsyn till den påverkan detta får på samhället", genom att erbjuda: