Akademiskt samarbete
Volvokoncernens Academic Partner Program (APP) är en systematisk metod för ett långsiktigt samarbete med utvalda universitet och forskningsinstitut inom särskilda intresseområden. Syftet är att ge koncernen en holistisk bild av viktiga samarbetspartner och göra koncernen synligare för studenter och forskare.

Vårt samarbete med universiteten är också viktigt när det gäller att skapa en relation med studenter och potentiella nya medarbetare för att säkra tillgången på framtida kompetenser.