Hållbar utveckling

En del av problemet – och lösningen

Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar. Effektiva transporter är en motor i samhällsutvecklingen och för ekonomisk tillväxt. Samtidigt som koncernens produkter och tjänster har en nära koppling till tillväxt och utveckling så påverkar de klimatet och bidrar till luftföroreningar, trafikstockningar och trafikolyckor. Samhället är beroende av transporter men de behöver bli hållbara. Som en av världens ledande tillverkare av transport- och infrastrukturlösningar har Volvokoncernen både ett ansvar och möjlighet att adressera dessa problem och därmed minska den negativa påverkan.

Ett bidrag till en hållbar värld
Volvokoncernen har en lång tradition av att utveckla innovativa produkter och tjänster för transportbranschen och infrastruktursektorn. Koncernen är övertygad om att dess  produkter och tjänster kommer att spela en viktig roll även i det hållbara samhället. Volvokoncernen har kompetensen, resurserna och den globala närvaro som krävs för att forma framtidens transportlösningar. 

I följande avsnitt kan man läsa mer om

  • Ansvarsfullt företagande - en bra affär
  • Miljöanpassade produkter
  • Volvokoncernen – en högpresterande organisation
  • Ansvarsfulla inköp