Enligt Consensus Economics steg global BNP med 2,9% under 2011 jämfört med 4,3% under 2010. EU:s BNP steg med 1,6% (1,9) och USA:s med 1.7% (3,0). Japans BNP föll med 0,9% efter att ha stigit med 4,5% 2010. Tillväxten i länder som Brasilien, Indien och Kina dämpades jämfört med 2010 års höga nivåer. För 2012 bedöms global BNP växa med 2,6%. De snabbväxande ekonomierna i framförallt Asien och Latinamerika fortsätter att vara de primära tillväxtmotorerna.