Global styrka

I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD

Volvokoncernen har sedan renodlingen mot kommersiella fordon inleddes för mer än tio år sedan vuxit till en av världens största tillverkare av tunga lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner och är idag också en ledande tillverkare av tunga dieselmotorer, marin- och industrimotorer samt motorkomponenter för flyg- och rymdindustrin.

Under denna period har ett stort antal förvärv gjorts, vilket fört med sig skalfördelar och ökad geografisk bredd.

Volvokoncernen har under denna period också framgångsrikt etablerat sig utanför de traditionella marknaderna i Europa och Nordamerika och fått ett ordentligt fotfäste på de växande marknaderna i Östeuropa, Sydamerika och Asien. Under 2011 svarade marknaderna utanför Västeuropa och Nordamerika för 49% av industriverksamhetens totala omsättning, jämfört med 17% år 2000.

På de följande uppslagen finns mer information om utvecklingen på viktiga marknader och om några av Volvokoncernens satsningar och framgångar på dessa.