Nya mål från 2012

 

I september 2011 beslutade AB Volvos styrelse att införa nya finansiella mål för Volvokoncernen från och med 2012. Syftet med de nya målen är att tillväxten och lönsamheten hos koncernens olika verksamheter årligen skall mätas och jämföras med konkurrenternas.

”Efter koncernens framgångsrika volymmässiga och geografiska expansion har vi förutsättningarna för att framgångsrikt konkurrera inom våra olika produktsegment, och det är mot den bakgrunden som styrelsen nu valt att lägga fram nya finansiella mål.”