Volvo Financial Services

Ökad lönsamhet och tillväxt

Volvo Financial Services (VFS) stödjer Volvokoncernens produkterbjudande med finansiella tjänster genom att leverera integrerade, konkurrenskraftiga finansiella lösningar som möter kunders och återförsäljares behov.

Genom att utveckla långsiktiga relationer med kunder och återförsäljare strävar VFS efter att etablera sig som nummer ett inom finansiering av Volvokoncernens produkter på de marknader där man verkar.

När kunder väljer leverantör av fordon eller maskiner så är erbjudandet av tilläggstjänster en viktig faktor. Kunder vill ha lösningar som gör det möjligt för dem att arbeta mer effektivt samtidigt som lönsamhet och pålitlighet maximeras. VFS skapar värde för Volvokoncernens kunder genom att erbjuda helhetslösningar som innehåller finansiering, leasing och försäkring. Dessa tjänster är av allt större betydelse för Volvokoncernens totala erbjudande.