Bussar

Bättre försäljning och lönsamhet

För Volvo Bussar blev 2011 ännu ett starkt år med kraftigt ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. 

Volvo Bussar är en av världens ledande tillverkare av bussar och busschassier. Produktprogrammet omfattar kompletta transportlösningar, stadsbussar, intercitybussar och turistbussar samt tjänster inom finansiering, fordonsservice, fordonsdiagnostik och trafikinformation. Volvo Bussar har försäljning i 85 länder och ett av branschens starkaste servicenätverk med fler än 1.500 återförsäljare och verkstäder globalt. Produktionsanläggningar finns i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien.