Volvo Aero utvecklar och tillverkar avancerade komponenter till flygplansmotorer och rymdraketer med lättvikt i fokus. Mer än 90% av alla nya större civila flygplan har motorkomponenter från Volvo Aero. Företaget ansvarar även för svenska Gripen-planets motorer. Volvo Aero har också en eftermarknadsaffär som omfattar underhåll och reparation av utvalda flygmotorer och stationära gasturbiner.