Volvo Aero

Förbättrad lönsamhet

Volvo Aero utvecklar och tillverkar avancerade komponenter till raketmotorer och civila och militära flygmotorer. Företaget arbetar också med underhåll och reparation av såväl flygmotorer som stationära gasturbiner.

Volvo Aeros civila verksamhet har sedan 1980-talet stadigt ökat i omsättning och betydelse samtidigt som den militära andelen på motsvarande sätt minskat till att numera utgöra cirka 5% av omsättningen.

Genom att Volvo Aero har en oberoende roll har företaget möjlighet att teckna avtal med alla stora aktörer i flygmotorbranschen. Därför återfinns Volvo Aeros motorkomponenter numera i över 90% av alla nya större civila flygplan. 

Volvo Aero har gått från att vara en ren tillverkare till att även ta en roll som konstruktör av nya motorkomponenter. Företaget har skapat sig en ledande roll inom lättviktskonstruktioner, något som får allt större betydelse för branschen, eftersom lägre vikt leder till minskad bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp från flyget, två av dagens nyckelfrågor för flygbranschen.

En viktig komponent i lättviktssatsningen är kompositföretaget ACAB som Volvo Aero förvärvade 2007. ACAB tecknade under året ett strategiskt viktigt avtal med Korean Air om framtida samarbete kring radomer, vingstrukturer och andra komponenter i komposit.

Att Volvo Aeros kvalitetsarbete fortsätter att vara framgångsrikt bekräftas bland annat av det faktum att det enmotoriga militärflygplanet Gripen med motorn Volvo RM12 under 2011 passerade 160.000 timmar utan ett enda motorrelaterat haveri eller allvarligt tillbud. Detta är unikt för alla flygvapen världen över.