Första kvartalet

Årsstämma i AB Volvo
Vid årsstämman i AB Volvo den 14 april 2010 beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna utan att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras till nästa år.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Leif Johansson, Anders Nyrén, Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg samt Ying Yeh, och till ny ledamot valdes Hanne de Mora. Louis Schweitzer valdes till styrelseordförande.

Till ledamöter i valberedningen valdes Thierry Moulonguet, representerande Renault S.A.S., Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP samt styrelsens ordförande.

Till revisorer omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en period om fyra år.

Nya lastbilar lanserade
Den 20 april presenterade UD Trucks en ny serie av den tunga lastbilen Quon. Det nya modellprogrammet har utvecklats för att tillfredsställa höga krav på både bränsleekonomi och körprestanda. Lastbilarna är utrustade med nyutvecklade motorer och automatiserade manuella växellådor baserade på koncerngemensam arkitektur. UD Trucks har också lanserat en ny modell av Condor utrustad med en ny medeltung motor.

Den 19 april lanserade Volvo Lastvagnar sin nya anläggningslastbil Volvo FMX på den internationella maskinmässan Bauma i München. Med den nya lastbilen siktar Volvo Lastvagnar på att öka sin närvaro i anläggningssegmentet. Försäljningen av den nya Volvo FMX startar i Europa i september 2010.

Detaljerad information om ovanstående händelser finns på www.volvokoncernen.se