Hållbar utveckling

Ett ansvar som koncernen kontinuerligt arbetar med

Att vara ett ansvarstagande företag med förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden blir allt viktigare för Volvokoncernens framgång. Koncernen har ansvar för att utveckla transportlösningar som på effektivast möjliga sätt transporterar gods och människor och samtidigt bidrar till ekonomisk utveckling både för kunder och för hela samhällen.

Världen står inför stora utmaningar. Behovet av transporter kommer att öka på grund av ökat ekonomiskt välstånd, ökad urbanisering och ökad befolkning. Genom aktiv dialog med koncernens intressenter och genom att väga deras förväntningar mot interna strategier strävar Volvokoncernen efter att skapa framtidens lösningar som är anpassade till ett hållbart samhälle.

Vi har identifierat fyra viktiga områden inom hållbar utveckling:
1 Produkternas miljöpåverkan
2 Ansvarsfulla inköp
3 En högpresterande organisation
4 Företagskulturen