Skip to content

Årsredovisning 2009

- som utvecklas med kunden i fokus

Volvokoncernen har produkter med starka varumärken som byggts upp under lång tid. I Volvokoncernens uppdrag ligger att “vi använder oss av vår samlade kunskap för att tillhandahålla transportrelaterade produkter och tjänster med överlägsen kvalitet, säkerhet och med omsorg om miljön till krävande kunder i utvalda segment”.

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkterna och tjänsterna i nära samarbete med kunderna, stärks koncernens konkurrenskraft samtidigt som det skapar värde för kunderna.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2010