Skip to content

Årsredovisning 2008

Arbetet med VPS är aldrig färdigt

Fler kollegor, fler anläggningar och en bredare kulturell mångfald har ytterligare ökat behovet av gemensamma värderingar och mål att styra mot. Det är en av anledningarna till att Volvokoncernen våren 2008 började införa det koncerngemensamma systemet Volvo Production System (VPS). Först ut var produktionsenheterna, men VPS införs successivt också i de administrativa funktionerna.

VPS grundar sig på värderingarna i The Volvo Way. Det handlar om att på ett gemensamt sätt arbeta med att fortsätta sänka produktionskostnaderna och öka kvaliteten genom att identifiera det som skapar kundvärde, göra det ännu bättre och undvika onödigt arbete. Volvokoncernen har redan idag en god produktivitet, men med den hårda konkurrens som råder på marknaden krävs ett kontinuerligt arbete med produktivitetshöjande åtgärder för att stärka konkurrenskraften ytterligare.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008