Skip to content

Årsredovisning 2008

2008 var i alla avseenden ett extremt år. Från omsättnings- och resultatrekord under det första halvåret till en svag avslutning med förlust det fjärde kvartalet. Från tolv månaders leveranstid på lastbilar och problem med flaskhalsar i produktionen till svag orderingång, ett stort antal avbokningar och stoppdagar i våra fabriker under senare delen av året.

Den kraftiga inbromsningen i världsekonomin i samband med finanskrisen som tog sin början sommaren 2008 medförde att vi redan under tidig höst fattade beslut om att sätta igång de åtgärder som är nödvändiga inför en lågkonjunktur. I en vikande konjunktur är det mycket viktigt att agera snabbt för att sänka koncernens kostnadsnivå och se till att inte bygga lager, eftersom stora lager i allmänhet innebär en press på priserna. Dessutom är det i rådande läge av största vikt att vi fortsätter att minska kapitalbindningen och arbetar hårt med att skapa kassaflöden, som bidrar till att öka vår handlingsfrihet.

Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008