Skip to content

Årsredovisning 2008

Det räcker inte med att tillverka och sälja produkter av hög kvalitet för att förverkliga Volvokoncernens vision att vara världsledande på kommersiella transportlösningar.

Många kunder vill ha ett långsiktigt samarbete kring kompletta lösningar för att det arbete de ska utföra ska ske så effektivt som möjligt med maximal lönsamhet och drifttid. När de väljer leverantör av fordon eller maskiner är därför utbudet av tilläggstjänster i kombination med bra produkter och hög tillgänglighet i stor utsträckning avgörande.  

Därför erbjuder Volvokoncernen tjänster som till exempel finansiering och försäkring, olika former av serviceavtal samt tillbehör och reservdelar som stödjer kärnprodukterna. Volvokoncernens allt bredare erbjudande av dessa så kallade soft products har kommit att bli en allt tydligare konkurrensfördel.

Att stärka erbjudandet av soft products är ett viktigt sätt för Volvokoncernen att:

  • Tillfredsställa kundernas behov och krav genom hela produktens livscykel och därigenom skapa ett närmare, långsiktigt förhållande med dem
  • Öka försäljningen av tilläggstjänster och produkter med uthållig lönsamhet
  • Öka stabiliteten i intjäningen genom att öka andelen intäkter som är mindre cykliska än försäljningen av nya "hårda" produkter
  • Differentiera sig gentemot konkurrenterna genom att addera kundvärde genom hela produktlivscykeln.
 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008