Skip to content

Årsredovisning 2008

Ett kontrasternas år
Under året inleddes fälttest av hybridsopbilen Renault Premium Distribution Hybrys Tech.

Under inledningen av 2008 nådde produktionstakten i Renault Trucks en högre nivå än någonsin tidigare och därpå följande leveransrekord, vilket väckte förhoppningar om ett år som till och med skulle bli starkare än rekordåret 2007.

Men under senvåren började de första tecknen på en förestående nedgång märkas när takten i orderingången började avta. Renault Trucks hade förutsett en nedgång i efterfrågan och beslutade därför vid halvårsskiftet att successivt sänka produktionstakten och minska antalet visstidsanställda under det andra halvåret.

Under det tredje och fjärde kvartalet, allteftersom konjunkturen kraftigt försvagades påverkad av den globala, finansiella krisen, minskade orderboken som en effekt av svag orderingång och en ökning i antalet annullerade order från avvaktande kunder. Som en konsekvens rationaliserade Renault Trucks sin verksamhet och fortsatte att arbeta med åtgärder som syftar till att sänka kostnaderna.

Mot slutet av året aviserades fler åtgärder för att ytterligare anpassa verksamheten till den svagare efterfrågan. Bland åtgärderna fanns stoppdagar i produktionen under november och december och inledningen av 2009.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008