Skip to content

Årsredovisning 2008

Utvecklas tillsammans med kunderna
Nissan Diesels tunga lastbil Quon leder utvecklingen med motorer som har låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Nissan Diesel säljer lastbilar och tjänster som har utvecklats för att stödja kundernas affärsverksamhet. Inom såväl försäljning som utveckling så strävar Nissan Diesel mot att förbättra lastbilarnas egenskaper och prestanda efter kundernas behov.

Nissan Diesel blev del i Volvokoncernen under 2007 och fungerar som en motor för att främja koncernens utveckling i Asien. Under mer än 70 år har Nissan Diesel utvecklat och marknadsfört ett brett utbud av lätta, medeltunga och tunga fordon, samt bussar och busschassier, motorer, fordonskomponenter och specialfordon.

Under 2008 försvagades efterfrågan i Japan ytterligare och, efter en stark inledning på året, var de flesta av Nissan Diesels exportmarknader påverkade av den globala ekonomiska nedgången under andra halvåret.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008