Skip to content

Årsredovisning 2008

Fortsätter att ta marknadsandelar
Kalmar Industries är världsledande tillverkare av olika maskiner för materialhantering och en av Volvo Pentas enskilt största industrimotorkunder.

Volvo Penta erbjuder kompletta drivsystem för fritids- och yrkesbåtar samt för industriella applikationer som exempelvis dieseldrivna generatoraggregat och containertruckar.

Volvo Penta bidrar med betydande synergier och skalfördelar till Volvokoncernens totala dieselmotortillverkning. Under 2008 sålde Volvo Penta cirka 30.000 marin- och industrimotorer baserade på koncernens dieselmotorplattformar.

Den största delen av dessa volymer utgörs av industrimotorer – en verksamhet som Volvo Penta expanderat kraftigt under senare år. Med unika prestanda och låga emissioner skapar Volvo Pentas drivsystem stärkt konkurrenskraft för industrimotorkunder som exempelvis Kalmar Industries, Sandvik och Atlas Copco. Denna typ av kunder med verksamhet över hela världen kan genom att utnyttja styrkan i koncernens totala produkt- och serviceerbjudande få globalt stöd för sin verksamhet.

På marinsidan utvecklar och levererar Volvo Penta motorer och drivsystem till världsledande båtbyggare som exempelvis Fairline, Sunseeker, Riviera, Four Winns, Jeanneau/Beneteau och Cranchi. Med innovativa tekniska lösningar och integrerade drivsystem skapar Volvo Penta betydande kundfördelar i form av bland annat lägre bränsleförbrukning och minskade installationstider.

Under året har Volvo Penta fortsatt lanseringen av Volvo Penta IPS – det uppmärksammade drivsystemet med framåtriktade propellrar och styrbara drivenheter. Med nya och större drivenheter kopplade till Volvokoncernens 11-litersmotor, breddades IPS-erbjudandet med två nya effektklasser – IPS800 och IPS900. Med multiinstallationer av systemen kan Volvo Penta erbjuda drivsystem för båtar upp till storleksklassen 100 fot.

För segelbåtar lanserade Volvo Penta under året en ny serie dieselmotorer med mycket låga emissioner och ljudnivåer. Standardmotorer från samma motorfamilj sitter i samtliga tävlingsbåtar i Volvo Ocean Race.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008