Skip to content

Årsredovisning 2008

Svag nordamerikansk lastbilsmarknad

Uttrycket "Built like a Mack truck" (Byggd som en Macklastbil) är ofta använt och ett kvitto på lastbilarnas styrka och hållbarhet.

Den låga efterfrågan på tunga lastbilar som rådde under andra halvåret 2007 fortsatte under det första halvåret 2008 som en effekt av den fortsatt svaga utvecklingen i den amerikanska ekonomin och en nedgång i bostadsbyggandet. Efterfrågan försämrades ytterligare av en aldrig förut skådad ökning av drivmedelspriserna.

En förväntad början på en återhämtning under det andra halvåret kom aldrig till stånd eftersom den amerikanska ekonomin fortsatte att gå kräftgång och därefter försvagades ytterligare när den globala finans- och likviditetskrisen slog till. Lastbilsflottan är i ett historiskt perspektiv gammal, och därför finns ett uppdämt ersättningsbehov på marknaden.

Efter flera år med stadig tillväxt så sjönk försäljningsvolymerna på Macks internationella marknader något, huvudsakligen på grund av svårigheter på två huvudmarknader – Australien och Venezuela. Exporten till marknader utanför dessa två länder ökade med ca 37%, men osäkerheten om utvecklingen framöver är stor mot bakgrund av kreditåtstramningens påverkan på den globala ekonomin.

Ökat fokus på affärer inom statlig och militär verksamhet gav ett antal nya avtal med den amerikanska armén på totalt ca 300 Mkr de närmaste tre åren.

Förhandlingarna med det amerikanska bilarbetarfacket UAW som inleddes det tredje kvartalet 2007 var ännu inte avslutade vid utgången av 2008.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008