Skip to content

Årsredovisning 2008

Den sparar bränsle. Den minskar utsläppen. Och den kan användas tillsammans med alternativa bränslen. Hybridteknologin är en av de mest lovande och konkurrenskraftiga teknologierna för kommersiella fordon.

Volvokoncernen visade under året fjärde generationens hybridlösning på bred front i såväl bussar som lastbilar och anläggningsmaskiner.

”Vår hybridlösning för tunga fordon är något helt annat än det som hittills funnits på marknaden”, säger koncernchef Leif Johansson. "I kraft av våra volymer och resurser har vi kunnat ta fram en mer standardiserad plattformslösning vilket är en förutsättning för att hybridteknologin skall kunna få ett brett kommersiellt genomslag inom den tunga fordonssektorn."

Volvo har sedan 1980-talet provat olika typer av hybridlösningar och i mars 2006 premiärvisade Volvokoncernen världens första kommersiellt gångbara hybridlösning för tunga fordon. Volvos lösning bygger på ett koncept som kallas I-SAM – Integrated Starter, Alternator and Motor (integrerad startmotor, generator och motor).

Till skillnad från seriehybrider, så kan man välja att använda drivlinan som antingen en ren dieseldrivlina, som en elektrisk drivlina eller som en kombination av de två. Denna flexibilitet möjliggör högsta tänkbara effektivitet oavsett körapplikation och en kraftigt förbättrad bränsleeffektivitet jämfört med seriehybrider.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008