Skip to content

Årsredovisning 2008

En viktig och betrodd partner
Volvo Financial Services erbjuder finansiering till både återförsäljare och slutkunder och bidrar till att stärka relationen med kunderna.

Volvo Financial Services (VFS) stödjer Volvokoncernens produkterbjudande med finansieringslösningar och tilläggstjänster som hjälper kunderna att köpa de produkter de behöver. Det breddade tjänsteerbjudandet och den utökade finansieringsverksamheten stärker samarbetet, stimulerar återköp och skapar mervärde för koncernens kunder.

Året innebar en utmaning då de finansiella marknaderna led av extremt begränsad likviditet under det fjärde kvartalet. VFS fortsatte att tillhandahålla viktig finansiering till Volvokoncernens kunder och återförsäljare runt om i världen med fokus på strikt kreditgivning och ett nära samarbete med återförsäljare, kunder och övriga affärsområden i koncernen.

Under 2008 fortsatte VFS strategi med geografisk expansion då VFS startade kundfinansieringsverksamhet i Chile och Ungern. Den organiska tillväxten fortsatte med en nyfinansieringsvolym på 44,5 miljarder kronor (41,4) och en penetrationsnivå på årsbasis på 25% (24).

VFS passerade en milstolpe under året när de tillgångar som finns i portföljen passerade 100 miljarder kronor. VFS har varit framgångsrikt på ett antal marknader, vilket avspeglar sig i goda volymer och bra penetration, samtidigt som de strikta kreditvillkoren bibehållts. De senaste åren har VFS fokuserat på att förbättra kreditstrukturen i portföljen, bredden på produkter som finansieras och den geografiska spridningen på tillgångarna i portföljen.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008