Skip to content

Årsredovisning 2008

Betydande avmattning i global efterfrågan
Volvo CE:s lansering av grävmaskiner anpassade för rörläggning var bara en av flera viktiga produktlanseringar.

Efter ett första och andra kvartal med rekordförsäljning och rekordresultat så minskade Volvo Construction Equipments (Volvo CE) försäljning snabbt under det tredje och fjärde kvartalet 2008.

Den fortsatt svaga marknaden i Nordamerika och en kraftig nedgång i Europa vägdes delvis upp av tillväxt på andra marknader, som Asien i allmänhet och Kina i synnerhet. Detta bidrog till att Volvo CE kunde öka försäljningen och rörelseresultatet under det första halvåret, trots att höga råmaterialkostnader, ofördelaktig valutakursutveckling och integrationskostnader för förvärvade verksamheter satte press på rörelsemarginalen.

Mot slutet av året förvärrades lågkonjunkturen i branschen kraftigt av den globala finansiella krisen. För att dämpa effekten av den lägre efterfrågan, fokuserade Volvo CE på att undvika lageruppbyggnad genom att sänka produktionskapaciteten, minska personalstyrkan och sänka omkostnaderna. Volvo CE beslutade också att flytta tillverkningen av väghyvlar från Kanada till en befintlig anläggning i USA för att förbättra kostnadsstrukturen.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008