Skip to content

Årsredovisning 2008

Ledande inom lättviktskonstruktion
Komponenter från Volvo Aero finns i många flygplan världen över.

Sedan många år har Volvo Aero en viktig roll som tillverkande partner i flygmotorbranschen. Denna roll har på senare år förändrats, i takt med att Volvo Aero tagit ett större ansvar som utvecklande partner i nya flygmotorprogram.

Volvo Aero utvecklar egna teknologier som är betydelsefulla för partners och andra kunder inom flyg- och raketmotorbranschen. Teknologisatsningen sker huvudsakligen kring lättviktskonstruktioner.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008