Skip to content

Årsredovisning 2007

Volvokoncernen hade ett intensivt 2007 – vi genomförde flera stora förvärv, etablerade en stark närvaro i Asien, flyttade fram positionerna i viktiga produktsegment och lanserade många nya produkter. Vi hanterade även en vitt skiftande efterfrågeutveckling på våra huvudmarknader med fortsatt tillväxt i Europa, Asien och Sydamerika och en kraftig nedgång i Nordamerika.

Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008