Skip to content

Årsredovisning 2007

Volvokoncernen är den första fordonstillverkaren att ta fram sju olika demonstrationslastbilar som alla kan köras utan några utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Lastbilarna, som visats vid stort uppmärksammade evenemang i Stockholm, Bryssel och Washington D.C., har dieselmotorer som modifierats för att kunna köras på sju olika typer av förnyelsebara bränslen, både vätske- och gasformiga.

”Vi är en del av klimatproblemet, men vi har visat att koldioxidneutrala transporter är en möjlighet och att vi som fordonstillverkare vill vara en del av lösningen på klimatfrågan”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

De sju lastbilarna av typen Volvo FM har försetts med Volvos egna 9-litersmotorer som specialmodifierats av koncernens ingenjörer för att visa på möjligheterna till koldioxidneutrala transporter.

Enligt den uppmärksammade Stern-rapporten kommer cirka 14% av de totala utsläppen av koldioxid i världen från transporter – vägtransporterna står för sammanlagt 10% . Hur stor del av dessa utsläpp som i sin tur kommer från godstransporter saknas det uppgifter om. En beräkning utifrån europeiska förhållanden och statistik, där personbilarna står för 60% av koldioxidutsläppen och godstransporter för resterande 40%, antyder att godstransporter står för i storleksordningen 4–5% av de totala koldioxidutsläppen i världen.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008