Skip to content

Årsredovisning 2007

Det senaste året har Volvokoncernen flyttat fram sin position i Asien – en prioterad region med hög tillväxttakt. Det är i linje med strategin att etablera ett tredje, starkt marknadsben utöver Europa och Nordamerika.

Den starka ekonomiska utvecklingen i Asien och tillskottet från förvärvade bolag har inneburit att regionen vuxit kraftigt i betydelse för Volvokoncernen - under 2007 genererades drygt 15% av industriverksamhetens intäkter där, jämfört med knappt 8% så sent som under 2006.
  

Med etablerad närvaro i världens tre ekonomiskt mest betydelsefulla regioner blir fördelarna med att vara global allt tydligare. En svag utveckling på en marknad kan kompenseras av en stark utveckling i en annan del av världen.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008