Skip to content

Årsredovisning 2007

Driver utvecklingen tillsammans med kunderna
Nissan Diesels tunga lastbil Quon leder utvecklingen med motorer som har låg bränsleförbrukning och låga emissioner.

Nissan Diesel arbetar tillsammans med kunderna för att bana väg mot framtiden genom att tillhandahålla innovativ teknologi, effektiva lösningar och kvalitetsprodukter.

Genom att noggrant kartlägga pågående förändringar i samhället och konsumtionsbeteendet erbjuder Nissan Diesel innovativ teknologi och kvalitativa lösningar för att stötta kundernas verksamheter. Nissan Diesel lägger fram förslag till sina kunder baserat på vad som kan göras idag och strävar efter att utveckla sin förmåga tillsammans med kunderna. Nissan Diesels framtida vision är helt fokuserad på kunderna, och samhället och den globala miljön betraktas alltid ur kundernas perspektiv.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008