Skip to content

Årsredovisning 2007

Ett helt nytt produktprogram efter omfattande produktförnyelse.

Uttrycket "Built like a Mack truck" (Byggd som en Macklastbil) är ofta använt och ett kvitto på lastbilarnas styrka och hållbarhet.

Sedan starten har Macks lastbilar inte bara färdats på de amerikanska motorvägarna – de har varit med och byggt dem. Så är det än idag.

Som en ung officer i armén reste Dwight Eisenhower 1919 tvärs över USA för att marknadsföra Good Roads-rörelsen. Resan gick från Washington D.C. till San Francisco och tog tre månader. Erfarenheten bidrog senare till president Eisenhowers stöd för det lagförslag som 1956 lade grunden till USA:s Interstate Highways.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008