Skip to content

Årsredovisning 2007

Ökade transporter i snabbt växande ekonomier

Marknaderna i östra Europa har under senare år uppvisat en stark ekonomisk tillväxt vilket fört med sig ökade investeringar i infrastruktur med efterföljande ökad efterfrågan på tunga lastbilar, anläggningsmaskiner. Under 2007 ökade Volvokoncernens försäljning i regionen med 69%.

Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008