Skip to content

Årsredovisning 2007

Expansion på nya marknader
Volvo Financial Services erbjuder finansiering till både återförsäljare och slutkunder och bidrar till att stärka relationen med kunderna.

Finansiella tjänster är viktiga för Volvokoncernen. De ökar kundtillfredsställelse, konkurrensfördelar, lönsamhet och tillväxt. Genom Financial Services erbjuds traditionella finansieringstjänsteroch finansiering av återförsäljare. På många marknader tillhandahålls även försäkrings- och uthyrningstjänster och andra erbjudanden.

Volvo Financial Services (VFS) åtnjöt under 2007 mycket stor framgång på de drygt 50 marknader där de fungerar som ledande leverantör av finansiella lösningar för koncernens kunder och återförsäljare. Bolagets framgångar har uppnåtts genom dess engagerade affärsteam som har högre kännedom om koncernens produkter än vad andra banker eller finansbolag har. Målet är att integrera VFS verksamhet med affärsområdenas säljprocess, öka djupet och bredden i produkterbjudandet och förbättra leveransen av tjänster till nyckelkunder. Som ett resultat av detta uppnådde VFS högre nivåer för lönsamhet, marknadstäckning och tillgångar samtidigt som kreditförluster och bortskrivningar under perioden hölls på historiskt låga nivåer.

Tack vare god efterfrågan under 2007 kunde flera milstolpar nås och förändringar genomföras, däribland godkännande att starta kundfinansieringsbolag i Chile, Ungern och Slovakien.

VFS lanserade nya finansieringsprogram för koncernens två senaste förvärv Lingong och Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner, samtidigt som diskussioner hölls med Nissan Diesel för att undersöka nya finansieringsmöjligheter i Japan och övriga Asien.

I Europa anpassades verksamheten för att bättre stödja de affärsområden och varumärken som VFS stöttar. På de mogna marknaderna reducerade VFS soliditeten till 8%, och frigjorde därigenom resurser för koncernen.

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008