Skip to content

Årsredovisning 2007

Möter kundernas ökade miljökrav
Tack vare avancerad teknik kan Volvo Bussar redan nu erbjuda produkter som möter den kommande utsläppsregleringen Euro 5.

Miljöfrågan ligger högt på agendan hos affärsområdet Bussar och dess kunder. Emissionskraven skärps kontinuerligt och Volvo Bussars ambitioner är inte att enbart möta dessa krav utan att föregå dem.

Volvo Bussar erbjuder flera modeller med utsläppsnivåer långt under kravnivåerna och som klarar såväl Euro 5 och specialkravet EEV. För att bidra till minskad miljöpåverkan väljer flera operatörer och beslutsfattare redan nu bussar som klarar Euro 5, trots att det lagkravet inte träder i kraft förrän 2009.  
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008