Skip to content

Årsredovisning 2007

Ledande inom lättviktskonstruktion
Airbus A380 är världens hittills största civila passagerarflygplan. Volvo Aero tillverkar komponenter till bägge motoralternativen för A380.

Volvo Aero utvecklar och tillverkar avancerade motorkomponenter till flygplan och rymdraketer.

Volvo Aero går från att i huvudsak vara en tillverkande partner till att få en viktigare roll med allt större eget ansvar i utvecklingsarbetet av nya motorer. Företagets unika teknologier – med bland annat en världsledande roll inom lättviktskonstruktioner – blir allt mer efterfrågade i flygbranschen och bidrar till att ge Volvo Aero ett ökat engagemang i nya flygmotorer. 

 
Volvo Construction Equipment
© copyright AB Volvo 2008